За БАПИМ

БАПИМ е асоциацията на производителите на инертни материали в България. Асоциацията е учредена през 2009 година от десет водещи в индустрията компании.

БАПИМ е член на Българската минно-геоложка камара (БМГК) и Българската минно-геоложка камара (БМГК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

БАПИМ има за цел подобряване на индустрията за инертни материали в България, като благоприятства за оптималното й развитие и поставянето й на ниво западно-европейските ни колеги по отношение на лоялната конкуренция, в това число премахването незаконния добив.